Veelgestelde vragen

 

Voor de uitvaart

U kunt het overlijden telefonisch doorgeven, 24 uur per dag, via 0900 - 280 08 00. Wij zorgen ervoor dat de melding bij de juiste instanties terecht komt.
Een A- en B-verklaring is een verklaring van overlijden. Deze is nodig om aangifte te doen van overlijden. De A- en B-verklaring wordt afgegeven door de arts die constateert dat de persoon daadwerkelijk is overleden aan een natuurlijke dood. Is er sprake van een niet-natuurlijke dood (bijvoorbeeld een ongeluk, euthanasie of misdrijf) dan loopt de verklaring van overlijden via de officier van justitie. Ook dit kan budgetuitvaartzorg.nl voor u verzorgen en in bezit komen van de overlijdensverklaring om aangifte van overlijden te kunnen doen.
Budgetuitvaart.nl is er voor iedereen die woonachtig is en gaat overlijden in ons werkgebied (regio Groot Amsterdam, Haarlemmermeer, Heemstede, Haarlem, Rijn- en Veenstreek en Duin- en Bollenstreek) en bewust kiest voor een eenvoudige, complete uitvaart. Of voor wie prijsbewust is of niet de financiële middelen heeft of bewust niet kiest voor een traditioneel afscheid. Woont u niet in ons werkgebied? Vanzelfsprekend kunt bij budgetuitvaart.nl een uitvaart regelen voor een dierbare die wel in ons werkgebied woont.
Budgetuitvaart.nl is er voor iedereen die woonachtig is in onze regio en bewust kiest voor een eenvoudige, complete uitvaart. Of voor wie prijsbewust is of niet de financiële middelen heeft of om een andere reden niet kiest voor een uitgebreid afscheid.
Vanzelfsprekend kunnen wij ook de uitvaart van een kind regelen. Het verlies van een kind wordt over het algemeen beschouwd als één van de meest ingrijpende gebeurtenissen die mensen kan overkomen en vraagt om een bijzondere begeleiding.
Mortuarium: Als de overledene langer dan 3 uur in een mortuarium verblijft, dan brengt de mortuarium-beheerder hiervoor vaak kosten in rekening. Asbestemming: Afhankelijk van de keuze die u maakt kan het crematorium extra kosten in rekening brengen voor onder andere: bewaren buiten de kosteloze bewaartijd (afhankelijk per crematorium), spoedprocedure afhalen asurn, verstrooien met nabestaande(n) en het verstrooien per schip of per vliegtuig. De kosten voor het onderhoud van een graf zal in rekening gebracht worden door de begraafplaats. Deze kosten kunnen per begraafplaats verschillen. Wanneer wij meerdere dagen na het overlijden uw melding doorkrijgen voor het regelen van de uitvaart en wij niet binnen de wettelijk gestelde termijn de uitvaart kunnen realiseren komen er kosten bij om uitstel aan te vragen.
Bij een thuisopbaring kunt u zelf meehelpen bij de verzorging van de overledene. Overigens kunt u altijd een deel van de verzorging verrichten voordat wij de overledene komen ophalen.
Dat is meestal geen enkel probleem. De wet bepaalt dat u met een uitvaartverzekering bij elke door u gewenste uitvaartondernemer terecht kunt. Voor het incasseren van deze polissen rekenen wij extra kosten van €150. Sommige verzekeraars keren minder geld uit, wanneer zij niet zelf de uitvaart mogen verzorgen.
Bij een vooraf geregelde uitvaart dienen wij altijd een melding van overlijden te ontvangen. Regelt u een uitvaart voor uzelf, dan dient u ook de gegevens van een contactpersoon te noteren en deze te informeren over uw wens voor budgetuitvaart.nl. Wanneer u komt te overlijden kan uw contactpersoon dit telefonisch aan ons doorgeven via 0900 – 280 08 00 en regelen wij de uitvaart zoals u aan ons heeft doorgegeven.
De opdrachtgever is degene die verantwoordelijk is voor de kosten van de uitvaart en de betaling hiervan. Namens de nabestaanden zal de opdrachtgever voor de uitvaartverzorger de contactpersoon zijn. Alle wijzigingen met betrekking tot het uitvoeren van de uitvaart zullen met de opdrachtgever worden overlegd. De wens van de opdrachtgever is doorslaggevend. De opdrachtgever hoeft niet de erfgenaam van de overledene te zijn.

Het regelen van de uitvaart

Door contact op te nemen met budgetuitvaart.nl regelen wij de uitvaart. Dit kan telefonisch (0900 - 280 08 00) of via de website. Wij nemen uw zorgen uit handen en organiseren met een team van professionele medewerkers de uitvaart.
Op dit moment kunnen er geen betalingen met een creditcard gedaan worden. Op dit moment werken wij met iDEAL betalingen.
Regelt u een uitvaart voor uzelf? Dan kiest u zelf een contactpersoon/opdrachtgever. Belangrijk is om deze persoon op de hoogte te stellen dat hij of zij contact dient op te nemen met budgetuitvaart.nl wanneer u komt te overlijden.
Lukt het niet om een uitvaart te regelen. Neem dan telefonisch contact op met een van onze medewerkers via 0900 - 280 08 00.
Een uitvaart moet plaatsvinden tussen minimaal 36 uur en maximaal zes werkdagen na het overlijden. In specifieke omstandigheden kan zowel de tijd verkort als verlengd worden. Voor verkorting is toestemming van de officier van justitie nodig, voor verlenging (bijvoorbeeld omdat familie uit het buitenland moet overkomen) toestemming van de gemeente. Het verlengen van deze periode noemen wij uitstel.

Tijdens de uitvaart

De overledene kan in een kist of bed worden opgebaard. Kiest u voor een opbaring in huis, dan wordt de overledene in huis verzorgd en naar keuze in bed of kist opgebaard. Bij een opbaring in een van onze uitvaartcentra, wordt de overledene bij ons verzorgd en opgebaard in een kist.
Bij het inplannen van de uitvaart houden wij zoveel mogelijk rekening met de woonplaats van de overledene. Helaas is onze beschikbaarheid doorslaggevend bij het maken van de keuze voor de uitvaartlocatie.
De uitvaart dient - volgens de wet - plaats te vinden binnen zes werkdagen. Op het moment dat wij de melding van overlijden ontvangen en u heeft de gewenste uitvaart besteld, gaan wij na wanneer de uitvaart kan plaatsvinden. Dit melden wij u zo spoedig mogelijk.
In de pakketten Basis (Crematie en Begrafenis) is geen rouwbezoek opgenomen. Een aanvullende rouwbezoek (ma-vrij) is wel mogelijk bij de pakketten Plus en Extra.
Vanzelfsprekend kunt u bloemen laten bezorgen, zowel bij een thuisopbaring als bij een opbaring op de uitvaartlocatie. Neem voor het adres contact op met een van onze medewerkers via 0900 - 280 08 00.
Vroeger werden kinderen vaak weggehouden bij een uitvaart. Nu weten we dat het belangrijk is om ze te betrekken bij het afscheid van iemand in de naaste kring.

Na de uitvaart

Kosteloos kunt u de as ophalen in een as-bus of strooikoker. Volgens de Nederlandse wet mag een crematorium de as pas een maand na crematie vrijgeven. Het crematorium bewaart de asresten gedurende deze maand in een speciale ruimte. Die ruimte is niet toegankelijk voor nabestaanden. Het crematorium informeert u als de as kan worden opgehaald.
Wij stellen uw mening zeer op prijs en vernemen graag uw reactie. Om die reden ontvangen alle opdrachtgevers enkele weken na de uitvaart een vragenlijst. U kunt ook contact opnemen met onze medewerkers via info@budgetuitvaart.nl of 0900 – 280 08 00.
Door het overlijden van een dierbare, staat u er er nu wellicht alleen voor. U kunt altijd bij ons terecht. Graag brengen wij u in contact komen met de juiste nazorgprofessionals.

Wijzigingen

Helaas is de doorgegeven datum en tijd van de uitvaart bindend. Om de lage prijzen van budgetuitvaart.nl mogelijk te maken, wordt veel aandacht besteed aan de planning en is wijzigen niet mogelijk.
In de pakketten Basis (Crematie en Begrafenis) is geen afscheid opgenomen. Afscheid nemen is wel mogelijk bij de pakketten Plus en Extra. Wilt u het gekozen pakket wijzigen, neem dan contact op met een van onze medewerkers via info@budgetuitvaart.nl of 0900 - 280 08 00.